خط مشي سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست  وتعهدات اجتماعی

شرکت مس کاوان عباس‌آباد

شرکت مس کاوان عباس‌آباد  در زمینه اکتشاف و استخراج معادن    و فرآوری مس  با ایجاد تفکر فرایند گرا ، گامی بلند در جهت بهبود عملكرد زیست‌محیطی ، ايمني ، بهداشت حرفه‌ای ، سلامت كاركنان و مسئولیتهای اجتماعی برداشته است ، بدین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت زیست‌محیطی، ایمنی ، بهداشت حرفه‌ای  و تعهدات اجتماعی(HSEC  ) درسطح مرکز نموده و خود را ملزم و متعهد به اصول زیر می‌داند :

به‌منظور دستیابی به اصول مذکور ، این شرکت سیتم مدیریت زیست‌محیطی، ایمنی ، بهداشت حرفه‌ای  و تعهدات اجتماعیHSEC را منطبق با استانداردهای سیستم مدیریت زیست‌محیطی ISO14001:2015 وسیستم مدیریت  ایمنی ، بهداشت حرفه‌ای   ISO45001:2018 در کلیه سطوح به اجرا درآورده و به‌طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثربخشی این سیستم متعهد می‌داند . همچنین  شرکت  در ابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف ایمنی ، بهداشت حرفه ای ، محیط‌زیست و تعهدات اجتماعی  در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش فرایندها ، اندازه‌گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف تعریف‌شده را بررسی می‌کند .

اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن ، در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته‌های سیستم مدیریت زیست‌محیطی، ایمنی ، بهداشت حرفه‌ای  و تعهدات اجتماعی HSEC  تلاش نموده و در جایگاه سازمانی خویش جهت بهبود مستمر آن کوشش نمایند.