شرکت معدنی مس کاوان عباس آباد، یکی از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ نماد صنعت پارس (بخش خصوصی) می باشد.

مجتمع فرآوری این شرکت با ظرفیت سالیانه 053 هزار تن خوراک، در کیلومتر 415 جاده شاهرود – مشهد و 6 کیلومتری شمال روستای عباس آباد واقع شده است. طراحی و ساخت این کارخانه از سال 4030 آغاز گردید. احداث فاز اول و بهره برداری از آن در بهار 4035 تحقق یافت.

در بخش معادن این شرکت میتوان از معدن بزرگ، دامن جال، حمامی، لب کال، آسیا دیو در شمال جاده و گور خان، گریک، چغندر سر شمالی و جنوبی در جنوب جاده نام برد.

محصول فاز اول کارخانه مس کاوان، کنسانتره مس 22 درصد بوده و مستقیما توسط این شرکت صادر می گردد. با بهره برداری از این کارخانه و معادن متعلق به آن برای 453 نفر به صورت مستقیم و 533 نفر به صورت غیر مستقیم، اشتغالزایی صورت گرفته است