علائم بیماری کرونا

قابل توجه پرسنلی که معاینات دوره ای آنها انجام نشده است بایستی جهت آزمایش و معاینه به آدرسهای ذکر شده مراجعه نمایند.
آزمایش خون : شاهرود – خیابان 15 خرداد – انتهای خیابان – تقاطع شهید مدنی- آزمایشگاه رضوی ( هر روز از ساعت 7 الی 10 صبح و ناشتا بودن الزامی است)