معاینات دوره ای

قابل توجه پرسنلی که معاینات دوره ای آنها انجام نشده است بایستی جهت آزمایش و معاینه به آدرسهای ذکر شده مراجعه نمایند.
آزمایش خون : شاهرود – خیابان 15 خرداد – انتهای خیابان – تقاطع شهید مدنی- آزمایشگاه رضوی ( هر روز از ساعت 7 الی 10 صبح و ناشتا بودن الزامی است)

معاینات پزشکی : شاهرود – خیابان 22 بهمن- اول کوچه شهید مزجی – روبروی داروخانه دکتر عاطفی- مطب دکتر عبداله جان (شنبه تا پنجشنبه از ساعت 5 بعدظهر )

انجام معاینات ادواری پرسنل در مجتمع مس کاوان

معاینات ادواری سال 98 پرسنل مس کاوان عباس آباد در تاریخ98/11/10 در مجتمع مس کاوان توسط جناب اقای دکتر عبداله جان و تیم همراه انجام شد.